×

Klik for
Indholdsfortegnelse

menuLTU-Pro lynvejledning til hurtig opstart

Pakkens indhold

LTU-Pro
Monteringsbeslag
Klemmebeslag
Klemmebeslag
Bræddebolte (2 stk.)
Flangemøtrikker (2 stk.)
Gigabit PoE (24 V, 0,5 A) med monteringsbeslag
Netledning

Installationskrav

Hardwareoversigt

Knappen Reset (Nulstil)

Tryk på og hold knappen Reset (Nulstil) inde i mere end 10 sekunder, mens enheden er tændt, for at nulstille den til fabriksindstillingerne.

USB-C-port

Reserveret til fremtidig brug.

5 GHz LED

Blå

LED'en lyser blåt, når forbindelsen er aktiv.

GPS-LED

Blå

LED'en lyser blåt, når der er tilstrækkelig GPS-signalstyrke. Det kræver mindst tre satellitforbindelser.

UNMS-LED

Blinker hvidt

Opstart i gang.

Hvid

Klar til brug, ikke forbundet med Ubiquiti® Network Management System (UNMS). Se "UNMS-styring".

Blå

Klar til brug, sluttet til UNMS.

Lyser konstant blåt, blinker lejlighedsvis

Klar til brug, kan ikke oprette forbindelse til UNMS, kontrollér forbindelse til UNMS-server.

Blinker blåt hurtigt

Bruges til at finde en enhed i UNMS.

Skifter mellem
blå og hvid

Firmwareopgradering i gang.

LAN LED

Blå

LED’en lyser konstant blåt, når der er oprettet en aktiv Ethernet-forbindelse til Ethernet-porten, og blinker, når der er aktivitet.

LED-strømindikator

Blå

Lysdioden lyser blåt, når enheden tilsluttes en strømkilde.

PoE In [24 V]-port

Denne 10/100/1000 Ethernet-port bruges til tilslutning af strøm og skal sluttes til LAN- og DHCP-serveren. Standard-IP-adresse: 192.168.1.20

Stangmontering

Tilslutning af strøm

ADVARSEL: Switchens port skal være i overensstemmelse med de strømspecifikationer, der er angivet under "Specifications" (Specifikationer).

ELLER

Valgfrit

Adgang til konfigurationsinterfacet

  1. Sørg for, at værtssystemet har forbindelse til enheden via Ethernet.
  2. Konfigurer Ethernet-adapteren på værtssystemet med en statisk IP-adresse på undernettet 192.168.1.x.
  3. Åbn din webbrowser, og skriv https://192.168.1.20 i adressefeltet. Tryk på Enter (pc) eller Return (Mac).
  4. Vælg Country (Land) og Language (Sprog). Du skal acceptere Terms of Use (Vilkår for brug), EULA (Slutbrugerlicensaftale) og Privacy Policy (Fortrolighedspolitik) for at bruge produktet. Klik på Continue (Fortsæt).

LTU-konfigurationsinterfacet vises, så du kan tilpasse dine indstillinger efter behov. Klik på "Find my AP" (Find min AP), hvis du vil have, at AP'en skal konfigurere din enhed.

UNMS-styring

Du kan administrere din enhed ved hjælp af UNMS, som giver dig mulighed for at konfigurere, overvåge, opgradere og sikkerhedskopiere dine enheder via en enkelt applikation. Kom i gang på www.unms.com

Find My AP (Find min AP)

  1. Klik på -ikonet.
  2. Under afsnittet Wireless Settings (Trådløse indstillinger), kan du skifte kanalbåndbredden (standard: 20 MHz) efter behov.
  3. Bemærk: Hvis AP'ens kanalbåndbredde er indstillet til 50 MHz, og din enhed er indstillet til 20 MHz, kan din enhed ikke kan se AP'en, og du skal derfor skifte kanalbåndbredden på din enhed.

  4. Klik på Find AP.
  5. Enheden vil søge efter AP'er i nærheden. Klik på Select (Vælg) for den korrekte AP. Klik på Scan for at køre søgningen igen.
  6. Følg vejledningen på skærmen.

Installatørens overholdelsesansvar

Enhederne skal installeres professionelt, og det er den professionelle installatørs ansvar at sikre, at enheden betjenes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav i landet.

Feltet Auto Output Power (Automatisk udgangseffekt) indgår som hjælp til, at den professionelle installatør kan overholde lovkravene.

Specifikationer

LTU-Pro

Mål

316,5 x 316,5 x 174,3 mm

(12,46 x 12,46 x 6,86")

Vægt

1,3 kg (2,87 lb)

Netværksinterface

(1), 10/100/1000 Ethernet-port

Kabinet

Udendørs, UV-stabiliseret plast

Maks. strømforbrug

9 W

Strømforsyning

24 V, 0,5 A Gigabit PoE-adapter (medfølger)

Tænd/sluk-metode

24 V passiv PoE In (par 4, 5+, 7, 8-)

Understøttet spændingsområde

22 - 26 V

Forstærkning

24 dBi

Strålevidde

14°

Sidesløjfeniveau

-10 dB

Forside til bagside-forhold

27 dB

Montering

Stangmontering (sæt medfølger)

Vindbelastning

150 N ved 200 km/t (33,72 lbf ved 125 mph)

Vindmodstandsevne

200 km/t (125 mph)

ESD/EMP-beskyttelse

± 24 kV kontakt/luft

Driftstemperatur

-40 til 60° C (-40 til 140° F)

Driftsfugtighed

5 til 95 %, ikke-kondenserende

Certificeringer

CE, FCC, IC

Driftsfrekvens (MHz)

I hele verden

4800 - 6200*

US/CA

U-NII-1

5150 - 5250

U-NII-2A

5250 - 5350

U-NII-2C

5470 - 5725

U-NII-3

5725 - 5850

* Afhænger af den lovgivende myndighed.

Radiostyring (MHz)

I hele verden

2400 - 2483,5